#JEGFOTOGEN

Om Swastyastu Sameton !

Tusing mrasa suba sawatara duang bulan raga nglaksanayang ‘physical distancing’ ulian mrana COVID-19 nénénan. Uli di kota kanti ka panepi siring (désa), makejang kena panglalah. Apaké sameton ngrasayang ada ané malénan? Pamekas ané ngoyong di désa pasti ada dogén panglalah (dampak) di ékonomi, keséhatan, miwah ané lénan. Ulian ento, BASAbali Wiki jani ngadang lomba ngaplud foto lan ‘caption’ mabasa Bali :

Murda/Tema : Panglalah (dampak) COVID-19 di Panepi Siring (pedésaan)
Waktu : aplud di situs BASAbali Wiki lan média sosial soang-soang kanti tanggal 8 Juni 2020
Total hadiah : Rp. 2.100.000 lan é-sértifikat !

Carané milu/ngaplud foto lan caption ada di foto ba duur (slide 2). Lan miluin tur ajak timpal-timpalé! Dumadak raga stata seger lan rahayu
Narahubung : 085940304818 (Eka)/ 0895365930343 (Windhu)