Menyikapi Vape dan Rokok Elektrik
Menyikapi Vape dan Rokok Elektrik
Vape dan rokok elektrik keduanya dikategorikan menjadi Smoking-proxy Electronic Inhaling Systems (SEIS) menurut World Health Organization (WHO). SEIS adalah istilah yang diciptakan untuk merujuk kepada semua alat yang penggunaannya mirip dengan penggunaan rokok dan...